Chính sách bảo hành

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH I. Thời hạn bảo hành: Các sản phẩm mang thương hiệu Funiki/Aroma bán ra được bảo hành theo thời hạn: A. Đối với Bình nước nóng Funiki/Aroma:  TT Tên sản phẩm Ký hiệu Thời hạn bảo hành Phần điện Thanh đốt Bình chứa 1 FUNIKI HP15/20/25/30 FUNIKI …