HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BÌNH NƯỚC NÓNG AROMA & FUNIKI

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BÌNH NƯỚC NÓNG AROMA & FUNIKI

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT   B1: Chuẩn bị nguồn điện và nước và nơi lắp: Khách hàng lắp sẵn đường dây điện nguồn đến bình nước nóng + Dây điện PVC lõi đồng 2 x 2,5mm chịu dòng 12,5A + Điểm cuối của nguồn cấp phải sử dụng ổ cắm có tiếp địa đảm bảo chất lượng kêt nối với áp tomat 20A để đấu nối …